به سيستم پست الكترونيك تحت وب دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد خوش آمديد
 


Read Mail

ورود به سيستم پست الكترونيك
     
تذکر!  : در صورتی که در هنگام وارد کردن رمز بیش از ۳ بار رمز را اشتباه وارد نمایید ٬ دسترسی شما به سرور به مدت ۱۰ دقیقه مسدود خواهد شد
توجه !  : جهت جلوگیری از گسترش ویروس های کامپیوتری  ارسال  و دریافت فایل با پسوندهای ذیل  امکان پذیر نمی باشد  
exe - com - dll - pif - scr - vbs - ade - adp - app - bat - chm - cmd - cpl - crt - emf - fxp - grp - hlp - hta - inf - ins - isp - js - jse - lnk -
mdt - mdz - msc - msi - msp - mst - ops - pcd - pif - prg - reg - scr - sct - shb - shs - vbe - wmf - wsc - wsf - wsh - ani - cur - ico
     


Change Password

تغيير رمز عبور

Configure Mail Clients

تنظيم نرم افزارهاي Outlook - Thunderbird


Forwarding Option

تنظيمات انتقال اي ميل به آدرس ديگر